RELACJE INWESTORSKIE, raporty roczne, doradztwo giełdowe
RELACJE INWESTORSKIE, raporty roczne, doradztwo giełdowe
relacje inwestorskie:w dobrym świetle wszystko nabiera wartości
relacje inwestorskie:w dobrym świetle wszystko nabiera wartości

Danter - relacje inwestorskie, marketing finansowy.

Danter jest firmą doradczą
wyspecjalizowaną w relacjach inwestorskich czyli

w promocji przedsiębiorstw na rynku kapitałowym
- wśród inwestorów, akcjonariuszy i analityków
kształtujących treść i obieg opinii i ocen.


Celem takich działań jest wsparcie Klientów w zdobyciu nowych kapitałów
dla przedsięwzięć już funkcjonujących oraz dla projektów przygotowanych do startu, 

jak również w utrzymaniu zaufania akcjonariuszy i udziałowców
do działań realizowanych przez Zarzady dokapitalizownych spółek.


Ważnym celem programów relacji inwestorskich jest promocja wartości spólki i jej perspektyw rozwojowych
w celu dowartościowania, wzmocnienia kursu akcji
a tym samym zwiększenia wartości przedsiębiorstwa
i jego szans na pozyskanie kapitałów.

danter

Historia: Danter istnieje od 1989 roku

Specjalizację relacji inwestorskich Danter rozwinął jako pierwsza firma w Polsce dzięki wiedzy i kompetencji dwóch ekspertów z USA  z zakresu bankowości inwestycyjnej i relacji inwestorskich:
Allana M. Chytrowskiego i Warrena Shimmerlicka. Obydwaj doświadczenia swe zdobywali w pracy na rzecz firm notowanych na giełdzie nowojorskiej - NYSE.  W chwili gdzy w Polsce otworzył się publiczny rynek kapitałowy, przewidujac (nieco przedwcześnie) rwchodzenie polskich firm na rynki światowe w, stworzyli oni pierwszą w Polsce firmę relacji inwestorskich- Danter Relacjie Inwestorskie. (DRI) w oparciu o istniejąc wcześniej firmę reklamową i public relations, jaką był DANTER

Na zdjęciu - pierwsze spotkanie  Udziałowców-Wspólników 
Danter Relacje Inwestorskie w biurze Warrena Shimmerlicka na Manhatanie, NY,
Od lewej: Shimmerlick, Chytrowski. Wójtowicz.
Nowy York, wrzesień 1993 rok.

 

 

Praktyka: kompetencje i zaufanie

W ciągu wielu lat swojego istnienia Danter i jego reprezentanci ugruntowali sobie na rynku pozycje ekspertów relacji inwestorskich i praktyki ekonomiczno- społecznego funkcjonowania publicznego rynku kapitałowego.Zapraszani sa i powoływani do róznych gremiów opiniodawczych jak np. Kapituła Konkursu The Best Annual Report czy szkoleniowych - najnowszym tego przykładem jest udzial w panelu giełdowym wyjątkowej konferencji Europower- dedykowanej problemom rozwoju energetyki.

Lider firmy - Daniel Wójtowicz był wielokrotnie zapraszany do formułowania opinii w zakresie rozoju polskiego, publicznego rynku kapitałowego.

Na ilustracji fotokopia jednej z najbardziej znaczących publikacji w tym zakresie - wywiadu w Manager Magazine - "Czy to jeszcze jest giełda".

 

 

DANTER sp. z oo

istnieje od 1989 roku

spółka osób fizycznych z dominującym udziałem Daniela Wójtowicza,
nie ma żadnego związku z funkcjonującą pod nazwa "danter" spółką akcyjną, budowlano-deweloperską.